ks Môj košík

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia


1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je SPORT MEDIA & MANAGEMENT s.r.o. so sídlom Hviezdna 8, 931 01 Šamorín, IČO: 50 751 999, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, Oddiel sro, Vložka  44092/T (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa:  Drevárska 97/6, 92901 Dunajská Streda
e-mail:   gdpr@fishingbox.sk

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe ; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo viacerých faktorov. 

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.  

_____